uppdaterad den den 30 oktober 2018

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
556604-7568

Profil

Nyckelord:
Åkerier, Entreprenadmaskinsarbeten, Transporter, Frakt, Avfallshantering, Lagring, Renhållningsentreprenörer, Magasinering, Logistik, Anläggningsentreprenörer, Mark, Taxi, Sanering, Utrustningar, VVS-arbeten, Rivningsarbeten, Betong, Budservice, Grus, Sand, Makadam, Återvinning, Svetsning, Singel, Containrar, Slamsugning, Kranar, Pelletsvärme, Pellets, Lyftanordningar, Flyttfirmor, Spedition, Oljor, Oljeprodukter, Busstrafikföretag, Bolag, Expressbussar, Rederier, Linjetrafik, Färjelinjer, Tegel, Flygtransporter, Flygföretag, Tegelprodukter, Båtlinjer, Fryshus, Hetvattenpannor, Stadsbud, Handikapptransporter, Frysfack, Tredjepartslogistik
UBQ AB

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för UBQ AB!

Dela erfarenheter!

Liknande företag i närheten

 1. TRAVBANEGATAN 4
  213 77  Malmö
  040-30 58 40
 2. Galoppgatan 4
  213 77  Malmö
  040-10 78 50
 3. Remontgatan 35
  212 35  Malmö
  070-522 39 26
 4. Furirgatan 6
  212 33  Malmö
  040-49 46 42
 5. Käglingevägen 48
  213 76  Malmö
  040-94 05 40
 6. Ellenborgsvägen 53
  212 33  Malmö
  070-549 65 49
 7. Kartöversikt över liknande företag